icarslask.pl

Obsługa BHP dla firm

Na czym polega działalność firmy specjalizującej się w BHP?

Firma, która specjalizuje się w BHP dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu w zakresie realizacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wspomaga działanie wielu przedsiębiorstw. Firma BHP szkoli pracowników podczas szkoleń wstępnych oraz okresowych. Każdy pracownik zakładu pracy w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami musi przejść tego typu szkolenia, aby być dopuszczonym do pracy. Ponadto firma specjalizująca się w bezpieczeństwie i higienie pracy formułuje regulaminy, a także dokonuje oceny ryzyka zawodowego. 

W sytuacji, gdy pracownik BHP zauważy niepokojące miejsce na terenie zakładu pracy, dokonuje działań, mających na celu zredukowanie do minimum zagrożenia. Specjaliści z firmy BHP odpowiadają również za sprawowanie nadzoru przeciwpożarowego. Dzięki kontroli obiektu i przeglądom, a także sporządzaniu protokołów, zagrożenie pożarowe redukowane jest do minimum. Pracownicy przedsiębiorstwa są szkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu doskonale wiedzą jak zachować się w groźnych sytuacjach. Firma BHP odpowiada również za reprezentowanie przedsiębiorstwa, które podjęło z nią współpracę za kontakt z państwowymi instytucjami kontrolnymi. Przykładem takiej instytucji jest Państwowa Inspekcja Pracy.